Direct offerte

Neutraliseren van verpakkingen

Ook verpakkingen met restproducten en sterk irriterende, geurende en/of toxische producten mogen wij innemen en kunnen wij verwerken.

Vaten die bij ons binnenkomen welke geledigd zijn van sterk irriterende, geurende en/of toxische producten dienen geneutraliseerd te worden. Hiervoor hebben wij een speciaal ingerichte machine waarbij alle gassen worden gezuiverd en de uiteindelijke uitstoot nihil is.

Het streven is om alle verpakkingen te recyclen. Dit is niet in alle gevallen mogelijk. Verpakkingen geledigd van lijm, inkt, flocculant, sterk geurend, ruikend of irriterend zijn voorbeelden hiervan.

HSR beschikt over speciale machines waardoor wij ook deze verpakkingen, of delen hiervan, kunnen verwerken.