Direct offerte

Filosofie

Een circulaire economie, een economie waarin veel slimmer wordt omgegaan met onze grondstoffen, met oog voor People, Planet en Profit. Om de aarde niet onherstelbaar uit te putten en de CO2-uitstoot te verminderen.

De werkwijze van HSR staat voor duurzaam. Met bijna 100 jaar ervaring levert HSR een belangrijke bijdrage aan de circulaire economie. Een duurzame toekomst, daar geloven wij in. Een toekomst waar we allereerst afval voorkomen, hergebruiken en recyclen. Meer en beter hergebruik, afval als grondstof.

Bij HSR draait alles om hergebruik en recycling. Wij leveren een concrete bijdrage aan een schonere en circulaire wereld met onze activiteiten als inzameling, sortering, verwerking en recycling. Wij zorgen ervoor dat alle producten die bij ons binnenkomen de keten zo hoog mogelijk verlaten. Als een kwaliteit hoog bruikbaar product of als grondstof.

Uw medewerking, onze samenwerking

Door bij de bron beter te scheiden, kunnen wij veel meer hergebruiken en recyclen. Op deze wijze kan CO2- reductie behaald worden. Daarnaast kunt u op deze manier vaak ook een kostenbesparing realiseren. Wij willen gezamenlijk met de klant een werkbare scheiding opzetten zodat er door minimale inspanning, maximaal resultaat behaald wordt.

Maar liefst 95% van wat er bij ons binnenkomt aan producten krijgt een tweede leven, door hergebruik of als nieuwe grondstof.

Grondstoffen hergebruiken

Wij zijn van mening dat recyclen en hergebruiken van verpakkingen en hout veel duurzamere activiteiten zijn dan het verbranden van onze reststromen.

Veelal belanden de wat kleinere verpakkingen nog in de bedrijfsafvalstroom waarna deze in de ovens terecht komen. Op deze manier worden de verpakkingen maar eenmalig gebruikt, iets wat natuurlijk zonde is. Door kunststof te recyclen wordt er weer een grondstof van gemaakt dat voor vele doeleinden toepasbaar is. De verpakkingen die wij recyclen, bestaan voornamelijk uit het kunststofsoort HD-PE. HD-PE kunststof is een hoogwaardige en duurzame soort kunststof die meerdere malen gerecycled kan worden.